ABOUT PRECASTRM

Forver 16 years we have been involved in the design of prefabricated reinforced concrete elements used in systems for logistic halls and other facilities. Many years of experience and customer demand in the building market contributed to the establishment of PRECAST RM.

The main activity of PRECAST RM is:

– providing design services,

– sale of precast concrete elements, which were produced in renowned factories in Poland,

– transport of elements to the Customer’s building site.

Our portfolio includes over 200 building objects, including logistic halls, warehouse halls, industrial, production and other facilities. Some of them have been presented in the „Projects” tab.

We invite you to watch the offer of our company.

BENEFITS

Choosing our offer, the Customer achieves the following benefits:

– technical consulting based on many years of experience,

– short waiting time for the preparation of the offer and project,

– optimization of the costs of the project,

– production of high quality precast concrete elements,

– timely delivery to the construction site.

Od ponad 16 lat zajmujemy się projektowaniem prefabrykowanych elementów żelbetowych wykorzystywanych w systemach przeładunkowych do hal logistycznych i innych obiektów. To wieloletnie doświadczenie oraz zapotrzebowanie klientów na rynku budownictwa przyczyniły się do założenia firmy PRECAST RM.

Podstawową działalnością PRECAST RM jest:

– świadczenie usług projektowych,

– sprzedaż prefabrykowanych elementów żelbetowych, które zostały wyprodukowane w renomowanych fabrykach na terenie Polski,

– transport elementów na plac budowy Klienta.

W naszym portfolio znajduje się ponad 200 obiektów budowlanych, mi.in. hale logistyczne, hale magazynowe, obiekty przemysłowe, produkcyjne i inne. Niektóre z nich zostały przedstawione w zakładce „PROJECTS”.

Zapraszamy do obejrzenia wykonanych zleceń oraz do zapoznania się z ofertą naszej firmy.

KORZYŚCI

Wybierając naszą ofertę Klient osiąga następujące korzyści:

– doradztwo techniczne oparte na wieloletnim doświadczeniu,

– krótki czas oczekiwania na przygotowanie wyceny oferty i projektu,

– optymalizację kosztów zleconego projektu,

– produkcję precyzyjnych prefabrykowanych elementów żelbetowych,

– terminową dostawę na teren budowy.