Precast retaining walls.

Advantage: Quick Construction
Can Span Foundation Pads – Keeping Site requirements to a Minimum.

Prefabrykowane ściany oporowe.

Zalety: Szybka i wygodna konstrukcja.
Można wykorzystać stopy fundamentowe pod słupy co ogranicza ilość prac fundamentowych.