Shelter Wall (insulated or full)

Advantage :- Quick Construction / No secondary Steelwork around door openings / clean face inside and outside of building.
Prepared pipes inside for wires for controls, lights, etc.

Ściany osłonowe (izolowane lub pełne)

Zalety: – Szybka konstrukcja / zbędne obróbki blacharskie wokół otworów drzwiowych / wykończona powierzchnia wewnątrz i na zewnątrz budynku. Elementy zawierają rury do poprowadzenia instalacji do sterowań, świateł itp.