System C

 

Front Wall made of elements type „T”, Back & Side Retaining Walls, Top Slab (finished full slab or biscuit)
Advantage: Quick and cheap Construction, Economic transport / Tail Lift Opening / Dock Buffer sockets cast in.
  Elementy frontowe typu „T”, tylne i boczne ściany oporowe. Stropy w wersji pełnej lub filigranowe.
Zalety: Tanie elementy, ekonomiczny transport. Szybki i prosty montaż. W elementach umieszczone kotwy pod odboje, dukty pod przewody itp.

 

Variant CH

 

Rebar first, then erecting precast.   Ustawianie elementów na przygotowanych wcześniej wytykach.

Variant CA

 

The elements with the boot allow the prefabricates to be set first and then anchored. This eliminates possible problems with imprecisely made rebars.   Elementy ze stopą pozwalają najpierw ustawienie prefabrykatów, a dopiero potem ich kotwienie. Eliminuje to ewentualne problemy z nieprecyzyjnie wykonanymi wytykami.

 


Variant CR – Modernization

 

Modernization of existing buildings. Modernizacje istniejących budynków.

Biscuit Top Slab – alternative to Full Slab

 

Biscuit – Top Slab Former for Finished Floor By others
Advantage :- Cheap Construction and transport.
Stropy filigranowe
Zalety: niska cena elementów i transportu

Others / Inne

 

System with main steel on top of Precast
Advantage :- Very Quick Construction / Precast Installed with no headroom restrictions / Steel work installed in one visit Primary and secondary  Cladding installed in one visit.
Kombinacja elementów dokowych z cokołami słupów.Zalety:  Swobodny montaż elementów prefabrykowanych.  Montaż konstrukcji stalowej i elementów osłonowych możliwy w jednym cyklu.

 

Precast pedestals and loading houses.  Prefabrykowane podesty i domki przeładunkowe.