System U

3D prefabricated construction. Depending on the needs, can be divided into a separate front wall and the rest, which  can be divided for transport. The construction is profitable at a wide C.T.C of docks, also for DOBO. 3D prefabrykowana konstrukcja, w zależności od potrzeb może być dzielona na oddzielną ścianę frontową i resztę, która z kolei może być podzielona do transportu. Konstrukcja opłacalna przy szerokim rozstawie doków, także do DOBO.